Steinkjer-Avisa presenterte en kortversjon av årsmeldingen over 8 sider med mange fine bilder og reportasjer som viste noen av de aktivitetene som skjedde i kommunen i 2012, samt noen faktatall.

Kommunens årsberetning, vedtatt 15.mai.