Kommunene Steinkjer, Snåsa, Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal og Namsos har i ettermiddag gjensidig orientert hverandre om smittesituasjonen, med særlig vekt på smittesituasjonen i Steinkjer.  Statsforvalteren, Helse Nord-Trøndelag, St.Olav HF, politiet og KS var også med.

I samråd med de omkringliggende kommunene fraråder Steinkjer sterkt alle reiser som ikke er strengt nødvendig til og fra Steinkjer. Denne frarådingen gjelder foreløpig til og med 20. april.