De 6 syklene som er kjøpt inn ble i dag levert til kommunen og på bildet ser vi noen av de ansatte som representerer de stedene hvor disse skal plasseres ut. Det ble også gitt en kort demonstrasjon av bruken av syklene av G-sport som er leverandør.

Disse får en sykkel hver: Enhet ernæring (Sentralkjøkkenet), Rønninggården og BUA (brukes der til utlån til innbyggere med 30 års aldersgrense). De tre andre syklene plasseres på rådhuset.