(Foto: Odd Georg Skjemstad)

Representant fra ennhet landbruk i Steinkjer kommune kommer og presenterer 
landskapsparkmodellen, – en måte å drive bygdeutvikling på som ivaretar både natur, kultur, miljø og mennesker.

Det blir gitt informasjon om ulike tilskuddsordninger for bygde- og næringsutvikling, landskapspleie og skogskjøtsel.

Les mer om dette på Stod sin egen nettside. 

 
Velkommen!
 
 
Heidi Verstad
Enhet landbruk