Regjeringens handlingsplan "I tjeneste for Norge" er en handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste. Alle kommuner har ansvar for sine innbyggere, og selv om veteranene har minst like gode levekår som de det er naturlig å sammenlikne med, må det ikke glemmes at for noen fikk tjenesten alvorlige konsekvenser, og noen mistet livet.

Det er behov for tilstrekkelig kompetanse, god samhandling og koordinering, at veteranene anerkjennes og at det legges til rette for treffpunkt.

Veteranplanen er ment som et verktøy i dette arbeidet, både for Steinkjer kommune, men også andre kommuner som ønsker å arbeide med temaet.

Du kan lese planen her.


Sunniva J. N. Rognerud
Kommuneoverlege