Åpningstidene er lik åpningstidene for Felten: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00-13.00.

Tilbudet innebærer i hovedsak:

  • Vaksinering

  • Utdeling av rent brukerutstyr

  • Retur av brukt brukerutstyr

  • Enkel sårbehandling

  • Utdeling av medisiner

  • Levering av urinprøver

  • Støttesamtaler og videreformidling til andre hjelpeinstanser
     

Mer informasjon om Rustjenesten og Felten finner du her

 

Sunniva J. N. Rognerud
Kommuneoverlege