Kommunedelplanene er definert som en del av kommuneplanen. I kommuneplanens samfunnsdel vurderes de overordnede spørsmålene. I kommunedelplanene presenteres de enkelte fagfelt nærmere.

Steinkjer har følgende kommunedelplaner: