Kommunedelplanene er definert som en del av kommuneplanen. I kommuneplanens samfunnsdel vurderes de overordnede spørsmålene. I kommunedelplanene presenteres de enkelte fagfelt nærmere.
 
Steinkjer har følgende kommunedelplaner:
 
 • Vann og avløp 2018 - 2021 (pdf-fil)
  (Vedtatt av kommunestyret 21.03.18) 
   
 • Samferdsel (ikke utarbeidet ennå. Foreligger vedtatte underliggende planer på havn, veg, trafikksikkerhet, gatelys.
   
 • Strategisk næringsplan 2016 - 2019
  (Vedtatt av kommunestyrene i Steinkjer, Inderøy, Verran og Snåsa i 2016)