Innstillingen som fikk flertall har ikke forslag om kutt i aktivitørtjenesten, har opprettholdt åpen barnehage 2 dager pr uke og prioriterer bredbåndprosjekt for å trekke frem tre av endringene som foreslås av Sp, H, FrP og V. 

Innstillingen og andre dokumenter i budsjettprosessen kan leses her