Du har gjennom årene hatt en stor interesse av å ivareta Steinkjer kommunes kunstsamling og skulpturer. Hvordan skal samlingen ivaretas videre?
Tone Fossan Ertsås tar over ansvaret for kommunens kunstsamling, med registrering og plassering av ny kunst. Kommunen har en innkjøpskomite for kunst: Ordfører, kultursjef og ett medlem som HU kultur og oppvekst velger. Kommunen har også et skulpturutvalg som består av kommunegartner og leder for hovedutvalg for oppvekst og kultur og til nå - kommuneantikvar. At et slikt utvalg er viktig, kan vi se av det som har skjedd på Inderøy med soldaten utafor Hustadkirka. Uten å ta stilling i den saka, vil jeg tro at mye støy kunne vært forhindra dersom Inderøy kommune hadde hatt et tilsvarende utvalg. Men kommunegartneren vår har masse kompetanse på kunst i offentlig rom, så jeg er ikke urolig.   

 

Gjenreisningsbyen Steinkjer har stått ditt hjerte nært, med blant annet en konferanse om gjenreisningsbyer som hjalp til med å arrangere i Steinkjer i fjor sommer. Hva skjer videre på dette området?
Formelt er det jo Byggesak og Plan-  og utviklingstjenesten som forvalter lov- og regelverk. Jeg har hatt byggesaker på høring og delvis vært saksbehandler på plansaker. Kanskje er det lurt å la én person ta disse sakene, men de må bestemme sjøl hva som er best og hva som er mulig  Kanskje må flere saker på høring til fylkeskommunen?  Hvis du tenker i det brede perspektivet, må vi alle sammen ta ansvar i det daglige.  Tenker du veldig snevert på nettstedet www.gjenreisingsbyer.no og Facebooksida, kan det kanskje på sikt bli en oppgave for det nye kulturhuset, som jo også skal formidle gjenreisingsbyens historie.  Så lenge kommunen betaler for nettstedet, vil det i det minste finnes, sjøl om det ikke blir oppdatert lenger.

 

Du er også ansvarlig for Fasadefondet - et fond som gårdeiere i Steinkjer kan søke om midler til oppussing for, dersom de pusser opp i tråd med gjenreisningsbyens estetikk. Hvem overtar ansvaret her?
Det må utpekes en person som kan behandle søknadene sammen med Bodil Vekseth fra næringsfondet. Det har vi ikke gjort ennå.

 

Og den store rollen som kommuneantikvar...? Hvem tar over ansvarsoppgavene her?
Det kommer ingen ny kommuneantikvar på kort sikt. Frogn kommune (med trehusbyene Drøbak og Son) har en kombinert byantikvar/arealplanlegger. Egersund kommune har en kombinert byantikvar/byggesaksbehandler. Kanskje kan en eksisterende stilling på byggesak eller arealplan omdefineres i retning av det, når det blir aktuelt med en ny utlysing?

 

Er det andre områder du er ansvarlig for, som du vil nevne?
Marianne Vanem er ny styreleder i Jakob Weidemann Minnestipend.

 

Du skal fortsette med kulturminneplanen og blir tidvis å se på rådhuset. Hva vil du si om kulturminneplanarbeidet?
En kulturminneplan er det viktigste redskapet kommunen har i kulturminneforvaltninga. Og dermed det viktigste redskapet i kulturminneforvaltninga totalt sett. Kommunen er førstelinjetjenesta. Det er her de fleste slagene står. Jeg skal skrive ferdig et utkast som skal kvalitetssikres av de relevante kommunale avdelingene og historielaga. Kanskje skal jeg også skrive det endelige forslaget som skal legges ut til offentlig høring. Men derifra tar nok andre over. 

 

Hva har vært dine høydepunkter med å jobbe i Steinkjer kommune? 
Mange høydepunkt på mange måter har det vært. Noen nedturer også – kulturminnevernet kan ikke vinne alle kampene. Selvfølgelig var det et høydepunkt da vi fikk 500 000 kr til Fasadefondet gjennom revidert nasjonalbudsjett i 2017, som kommunestyret plussa på 500 000. Et helt annet slags høydepunkt da vi fant  «en drivverdig forekomst» av porsgrunnstein i kjelleren på Servicebygget i Malm, stein vi kan bruke til oppussing av Samfunnshuset. Et tredje høydepunkt å møte entusiastiske historielagsmedlemmer som kommer med sine forslag til ny kulturminneplan. Hver eneste byvandring i Gjenreisingsbyen er et høydepunkt, enten deltakerne er arkitekter og antikvarer på gjenreisingsbykonferanse,  personalet fra Helse og Omsorg på sommeravslutning, eller gullkonfirmanter på gjensynstreff. Det aller siste faglige høydepunktet kom for litt over ei uke sida da jeg fikk en gaida tur rundt i Follafoss med den kunnskapsrike og entusiastiske Olav Vold, i samband med den nye kulturminneplanen.

 

Hva tenker du om pensjonisttilværelsen og hva skal du bruke den til?
Hvis noen har lyst på ei byvandring, stiller jeg gjerne opp. Jeg har lovt å være frivillig på Egge museum for å pusse opp de 23 gjenreisingsbymodellene fra hele landet som museet har fått fra Oslo Byarkiv og som vi henter heim til høsten. Kollegene på Byggesak ga meg  en 1,85 m lang planke av lindetre i avskjedspresang. Så de veit nok at jeg liker å lage treskulpturer. Det bør det bli tid og overskudd til, har jeg tenkt. Av kollegene i staben for plan og utvikling fikk jeg ei t-skjorte med sykkelmotiv og gavekort hos Malmo Sport, så de tror jeg kommer til å fortsette å sykle ganske mye. Det tror jeg også.

 

Robert Øfsti, kunst, Inger Kvarving, kunstsamling, Steinkjer kommune

Robert Øfsti viser fram et portrett av kunstneren Inger Kvarving,
tegnet av hennes venninne, Kari Rolfsen. Steinkjer kommune
fikk overta Inger Kvarvings bildesamling like før jul 2019.
Kvarving har utsmykket bl.a. Steinkjer rådhus med et 
glassmaleri, og utsmykket døpefonten i Steinkjer kirke.