Eiendomsgebyr er fellesbetegnelsen for renovasjon, vann/avløp, eiendomsskatt og evt. slamtømming.