Lokal forskrift skal behandles av hovedutvalg teknisk,miljø og naturforvaltning (08.09.20) etter å ha vært på 2. høringsrunder. Deretter skal den behandles av Formannskapet og Kommunestyret. Forskriften skal så til godkjenning hos Fylkesmannen i Trøndelag.

I forbindelse med kommunesammenslåingen, og som en oppfølging av interpellasjon i kommunestyrets møte 21.6.2016, er det utarbeidet forslag til forskrift om motorferdsel på sjø og vassdrag for nye Steinkjer kommune. 

Det kom inn mange gode innspill som ble innarbeidet  etter første høringsrunde og nytt forslag ble av hovedutvalget sendt ut til ny høring. Ingen forslag til endringer ble mottatt. Høringsfrist var 30.04.20.

Forslaget som nå er utarbeidet må på nytt behandles av hovedutvalget (08.09.20), for så å behandles i Formannskapet og Kommunestyret. Deretter skal forslaget godkjennes av Fylkesmannen i Trøndelag før det skal sendes inn til www.lovdata.no.

Fram til at forskriften er behandlet gjelder de gamle forskriftene for Verran og Steinkjer