Det kan klages på enkeltvedtak som er fattet etter barnehageloven eller etter opplæringsloven. Klagen vil bli fulgt opp etter en bestemt saksgang.
Det kan også klages på andre forhold. Saksgangen vil variere etter klagens art.

Klage på enkeltvedtak

I vedtaket opplyses det om adgangen til å klage. Avdeling for oppvekst behandler klagen før den eventuelt blir oversendt til  fylkesmannen for endelig behandling.

Du kan klage på følgende vedtak:

 • Begrunnelse for ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 ved
  hovedopptaket.  
  Saksgang: Avdeling for oppvekst – Kommunens klagenemd.

 • Vedtak om moderasjon på foreldrebetaling i barnehage.
  Saksgang: Avdeling for oppvekst – Kommunens klagenemd

 • Vedtak om rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19 a.
  Saksgang ved private barnehager: Styrer i den enkelte ressursbarnehage -Fylkesmannen.
  Saksgang ved kommunale barnehager: Styrer i den enkelte ressursbarnehage - Fylkesmannen.

 • Vedtak om rett til skyss for barn med spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19 f.  
  Saksgang ved private barnehager: Styrere i den enkelte ressursbarnehage- Fylkesmannen.
  Saksgang ved kommunale barnehager: Styrer i den enkelte ressursbarnehage - Fylkesmannen.

 • Vedtak om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven § 19 g.

          Saksgang ved private barnehager: Styrere i den enkelte ressursbarnehage- Fylkesmannen.
          Saksgang ved kommunale barnehager: Styrer i den enkelte ressursbarnehage - Fylkesmannen.

 

 • Andre klager

  Vi oppfordrer først til å ta forholdet opp direkte med barnehagen. Det kan være med en ansatt, styrer eller eier. Dersom saken ikke løses i barnehagen:

 • Klageren sender en skriftlig henvendelse til avdeling for oppvekst.

 • Avdeling for oppvekst følger opp klagesaken med ulike typer tiltak.

  Klage sendes til:
  Steinkjer kommune, avdeling for oppvekst
  Postboks 2530
  7729 Steinkjer