Kontaktinformasjon

Enhet ernæring hovedkjøkken
Mail: enhet.ernering@steinkjer.kommune.no
Telefon: 404 03 038 telefontid 13.00 -14.30 mandag til fredag
Åpningstid kl. 07.00 -15.00 mandag til fredag.
                 (Julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag kl. 07.00-12.00)
Besøksadresse: Jæktskippergata 6, 7725 Steinkjer.

Kantinen rådhuset
Åpen for alle kl. 08.00-14.30
Mail: kantina@steinkjer.kommune.no
Telefon: 969 49 744

Cafe Helsehuset
Åpen for alle kl. 08.00-14.30
Mail: kantine.ihbh@steinkjer.kommune.no
Telefon 940 11 343

Malm kjøkken
Telefon: 982 53 444

Våre oppgaver

Enhet ernæring produserer mat til kommunale institusjoner, omsorgsboliger og hjemmeboende.

Den består av 4 avdelinger; Hovedkjøkkenet, kjøkken Malm sykehjem, kantine rådhuset og café på helse- og beredskapshuset.

Enheten produserer ca. 500 porsjoner pr dag, middagsmenyen byr på ett bredt utvalg retter, med opptil 3 valg i ukedagene. Menyen består av næringsrik norsk tradisjonsmat, med høy egenproduksjon. Vi legger til rette for diettkost ved behov. Vi følger retningslinjene i Kostholdsboken fra helsedirektoratet.

Vi tilbyr også catering, brød og kaker. Se egen meny.

 

Middagsmeny

Matombringing

Brukere som av ulike årsaker ikke klarer å ivareta sitt ernæringsbehov kan få tilbud om levering av middag.

Middag levert fra enhet ernæring hovedkjøkken leveres kald, slik at brukeren selv kan velge når middagen spises. Middagen varmes i mikrobølgeovn.

Middagen består av 2 retter; middag/dessert eller forrett/middag. Middags porsjonen er merket med innholdsfortegnelse, allergener og en best før dag

Bestilling og utkjøring skjer fra tjenesteenheten der bruker bor. Malm, Beitstad, Kvam, Egge, Sparbu. Middag kan også bestilles og hentes hos enhet ernæring hovedkjøkken på nordsileiret

I Steinkjer sentrum kjører enhet ernæring hovedkjøkken ut middag 2 dager i uken; mandag og onsdag. Brukeren kan selv velge om det ønskes en fast avtale på levering eller om det leveres en avkrysset meny. Antall middager pr uke etter brukerens behov og ønske.

Du vil få en samlefaktura på leverte middager i løpet av en måned.

Pris for en middag i 2022 er kr 91,-

Cateringmeny med prisliste

Enhet Ernæring sin politikk for matsikkerhet, miljø og kvalitet

Enhet Ernæring skal levere gode og næringsrike middagsmåltider til sykehjem og øvrige institusjoner i kommunen.

Vi skal motta og behandle råvarene på en trygg og sikker måte og produsere trygg mat med kvalitet og minst mulig påvirkning på det ytre miljø

For å oppnå dette vil vi:

 • fokusere på matsikkerhet i alle ledd av produksjonen
 • arbeide kontinuerlig for å redusere utslipp til jord, luft og vann
 • vurdere miljøaspekter
  • såper
  • avfall
  • CO2-utslipp fra biler
  • Energiforbruk
 • ha gode rutiner for å begrense matsvinn
 • jevnlig vurdere at vi oppfyller lover, myndighetskrav og egne krav
 • ha fokus på helse og sikkerhet for ansatte

Enhet Ernæring ønsker å være tilgjengelig for publikum.

Vår besøksadresse: Jæktskippergata 6 7725 Steinkjer
Telefon: 40 40 30 38
Mail: enhet.ernering@steinkjer.kommune.no

Facebook: Enhet Ernæring, Steinkjer Kommune