Steinkjer kommune er i disse dager i ferd med å fullføre første del av prosjekt Jakob med renovering av samfunnshuset. I forbindelse med dette ble kommunens innbyggere invitert til å sende inn navneforslag på den store kultursalen i samfunnshuset. Salen har vært brukt som både kulturscene og kino siden den ble åpnet med forestilling av Riksteateret 7. mars 1952. Salen hadde da 514 sitteplasser og var unik i sin størrelse nord for Dovre.

Denne salen har hatt flere navn i årenes løp som for eksempel «kinosalen» og «studenten». Nå har ledergruppa i kulturetaten vurdert forslagene som har kommet inn, og besluttet hva navnet skal være i årene som kommer. Salen har fått navnet: 

           KLUBBSCENEN

Klubbscenen som navn er blant annet valgt med utgangspunkt i følgende:

  • Etter renoveringen fremstår lokalet som en av de bedre klubbscener i landet. Dette mener vi er viktig å få frem i navnet på salen.
  • Lokalet er også brukt som klubbscene av Steinkjerfestivalen gjennom mange år, og har befestet seg som en ypperlig arena for denne typen konserter.
  • Man har valgt å beslutte navnet ut ifra et fokus på fremtidig bruk i større grad enn historie. Salen er tidligere mest kjent som kinosal, men har også vært en betydelig og viktig kulturscene i Steinkjer gjennom mange år.
  • Klubbscenen gir et godt bilde på det som har blitt en fantastisk flebrukssal for frivilligheten. Navnet gir rom for alle typer bruk samtidig som betydningen av en god og stor scene kommer frem i navnet.
  • Steinkjer føyer seg da også inn i rekken av flere byer som har lignende navn på gode saler. Her kan Byscenen i Trondheim nevnes som eksempel.

Når denne salen nå har fått sitt navn så er det bare starten på å gi bygg, lokaler og rom navn i det nye kulturkvartalet. Det kjøres i dette øyeblikk en egen kampanje for å beslutte navn på det nye kulturhuset som skal stå ferdig i juni 2023. Forslag tas imot på hjemmesiden: https://www.kulturhusetsteinkjer.no/ frem til og med 31.juli. Så kommer det helt sikkert lignende runder på saler og rom inne i det nye kulturhuset også, men det blir når vi nærmer oss åpning.

Det nærmeste forslaget som kom inn fra kommunens innbyggere var «klubben». Vi vil takke for fantastisk tilbakemelding og mange gode forslag. Det ble trukket en vinner av et gavekort blant alle som leverte forslag. Det ble vunnet av Halvor Haarstad.

Velkommen til Klubbscenen!


Leif Terje Nilsen
kultursjef