I forfbindelse med 1000-årsjubileet vil boka "Mære" bli lansert 9. november 2021. I rekka med Mæreseminarer vil alle forfatterne presentere ny forskning rundt sine tema. Denne dagen er det fokus på middelalderkirka i endring, fra år 1200 og frem til i dag.