Det er kommet mange positive tilbakemelding og interesse for verktøyet. Det er Det Midtnorske Velferdsteknologiprosjektet, hvor altså Steinkjer har vært med, som har utarbeidet kartleggingsverktøyet som nå gjøres tilgjengelig for fagfolk som kan ha nytte av det i sitt arbeid med velferdsteknologi.

På et av nettverksmøtene i Det Midtnorske Velferdsteknologiprosjektet (DMV) ble kartleggingsverktøy et diskusjonstema og vi så behovet for et verktøy som også omhandler velferdsteknologi.

Trondheim og Steinkjer kommuner hadde allerede begge begynt å se på mulige kartleggingsverktøy for å ta inn det med velferdsteknologi.

Det ble enighet om å jobbe videre sammen om dette i nettverket, og en plan for arbeidet ble satt opp.

Her hadde vi mulighet til å utnytte nettverket i en innovasjonsprosess, og bruke en modell for innovasjon som vi hadde lært gjennom et kurs i Innovasjonsledelse som flere av nettverkskommunene har deltatt på.

Dette kurset ble arrangert av DMV prosjektet i 2013.

Skjemaene som kommunene hadde begynt å utvikle ble sendt ut til flere av nettverkskommunene for test. Resultatet av testen, med tilbakemeldinger og forslag til endringer, - ble et nytt skjema. Dette skjemaet har vært ut til kommunene igjen og blitt testet.

Testen har bestått i at skjemaene har vært brukt i forbindelse med kartlegging av brukere, og at ulike helsefagpersoner har gått igjennom skjemaene og gitt tilbakemelding.

Resultatet av siste testrunde er helt ny layout på skjemaet, og logikken i skjemaet når det gjelder oppbygging er endret. Hvordan vil vi at samtalen med bruker skal være i intervjuet/kartleggingen. Fokus på tillit og bygging av en god relasjon mellom bruker og eventuelt på rørende, og den som intervjuer.

Kommunene i DMV (som lever videre i form av et nettverk) vil nå ta i bruk dette og tror det kan være et nyttig verktøy for flere som jobber med velferdsteknologi.

Kartleggingsverktøyet kan du se her.