Der leser hun for ei gruppe damer annenhver uke, og stunda består av høytlesing, sang og prat.

Foreningen "Leser søker bok" står bak leseombudsordningen, og for å gjøre litt ekstra stas på noen av de dyktigste og mest erfarne leseombudene sine har de valgt ut et Superleseombud for hvert fylke.

Mer informasjon finner du på bibliotekets nettside.