I hht vedtektene kan prisen tildeles enkeltpersoner, privat eller offentlig bedrift eller etat/enhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling.

Det er likestillings- og mangfoldsutvalget som er tillagt myndighet til å nominere kandidater og beslutte tildeling. Tildelingen skal foregå under 8.marsarrangementet på Vårt hjem.

Vi ber om forslag til kandidater og disse sendes:
Steinkjer kommunes likestillings- og mangfoldsutvalg, postmottak@steinkjer.kommune.no eller til kari.aarnes@steinkjer.kommune.no. Dersom du vil sende pr post er adressen: Postboks 2530, 7729 Steinkjer.

Fristen er satt til 25.02.22.
 


Vedtekter for Steinkjer kommunes likestilling- og mangfoldspris vedtatt 05.02.14 sak 14/06

§1 Prisen
Prisen består av et diplom som skal bære kommunens logo og inskripsjonen " Likestilling- og mangfoldspris" samt årstall.  I tillegg utdeles et pengebeløp.

§ 2 Formål
Likestilling- og mangfoldsprisen utdeles for å markere den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats i forhold til familie- likestilling- og mangfoldsarbeidet i kommunen.

§ 3 Kriterier
Likestilling- og mangfoldsprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, privat eller offentlig bedrift eller etater/enheter i kommunen som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og mangfold.

§ 4 Utlysning, nominasjon
Mulighet for å fremme kandidater offentliggjøres med en frist. 

§5 Tildeling
Innsendte forslag sammen med kandidater Likestilling- og mangfoldsutvalget selv nominerer, blir samlet vurdert av Likestilling- og mangfoldsutvalget i ordinær sak og møte.  Prisen utdeles årlig i forbindelse med et arrangement knyttet mot Fredrikke Marie Qvam.


Tidligere tildelinger av Likestillings- og mangfoldsprisen:

1998: Kvinnelige ansatte ved Telenors kundesenter – for å ha berget kvinnearbeidsplasser

2000: Lø skole – for prosjektet "Jenter og IT"

2004: Ulla Melhus, lærer ved Steinkjer videregående skole og instruktør/leder i skigrupper i Nord-Trøndelag Skikrets – for fokus på likestilling i trenervirket

2005: Astrid Megard Sollid – for arbeid med kvinners vilkår og rettigheter på Balkan og i Kosovo spesielt

2006: KVIST – nettverk for kvinner i Steinkjer og omegn – for fokus på kvinner og ledelse

2007: Fredrikke Marie Qvam post mortem – prispenger fordelt på Skarpnes skole og Granstubben barnehage (5.000 kr til hver)

2008: Karin Hovde – Fredrikkes hage/KUN senter for kunnskap og likestilling – for arbeid med likestilling lokalt og internasjonalt gjennom mange år

2009: Einar Aasen – tjenesteenhetsleder Arbeidssentralen – for godt mangfoldsarbeid i tjenesteenheten

2010: Ingen utdeling – bytte av tidspkt. for prisutdeling fra desembermøte til junimøte året etter

2011: Siri Ingeborg Bruem for arbeid med likestilling i landbruket

2012: Steinkjer bibliotek v Hallfrid Skimmeli for bibliotekets likestilling- og mangfoldsarbeid

2013: Kristine Svendsen for arbeid med like rettigheter i arbeidslivet for ungdom

2014: Benthe Asp for hennes tenkemåte, væremåte og læremåte i verv i idretten på klubb, krets og nasjonalt nivå

2015: Steinkjer Røde Kors fordi de nedlegger ned stor innsats for at det skal være bra å komme til og bo i Steinkjer, og bidrar på en god måte til integrering og mangfold og til å virkeliggjøre kommunens slagord "Åpen, lys og glad!"

2016: Solbjørg Musum fordi hun har viet veldig mye tid til frivillig arbeid gjennom å ta ansvar for utveksling av skoleelever uten politisk eller religiøs tilknytning og rekruttering av utvekslingselever og vertsfamilier fra Steinkjer og Nord-Trøndelag.

2017: Steinkjer soroptimistklubb fordi Steinkjer soroptimistklubb er en av organisasjonene i Steinkjer der frivillige stiller opp og komplementerer kommunal virksomhet. Klubben har flere prosjekter som utgjør en positiv forskjell for likestilling og mangfold i Steinkjersamfunnet.

2018: Steinkjer Friidrettsklubb for fremragende innsats med å inkludere og legge til rette for barn, unge og voksnes muligheter for et aktivt liv. Spesielt rettet mot utøvere med funksjonsnedsettelse gjør klubben en forbilledlig innsats.

2019: BUA Steinkjer for fremragende innsats med å inkludere og legge til rette for barn og unges muligheter for å være aktive på lik linje med andre i Steinkjersamfunnet. Også BUA som arena for arbeidstrening og inkludering av folk som sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet er et forbilde for andre aktører i Steinkjer.

2020: Tusenfryd kafe: Kefeen er en sosial møteplass på tvers av etnisitet og kulturell bakgrunn. Tiltaket er lavterskel og samlende med rimelig og god mat. Her er stemningen alltid god, raus og romslig. 

2021: Steinkjer Pride: For initiativet og utført jobb til glede for mange som vi venter på at skal følges opp nå i 2021.