Kjære innbygger

Her kommer en julehilsen til alle innbyggere i Steinkjer på tampen av annerledesåret 2020.

Året var i utgangspunktet spesielt – det var første året som nykommunen Steinkjer, men det har vært helt andre ting vi har vært nødt til å fokusere på i år.

I TA kan vi tidlig på året lese om det nye kommunekartet i Trøndelag, om varmerekord på nyåret i Steinkjer, om ungdommene Truls, Simen, Kjersti, Marit og Frida som er i ferd med å markere seg skikkelig i vintersport, om spennende bedriftsetableringer, om forsinkelser av arbeidet i Rismelsparken, om trange budsjettrammer og utfordringer i det kommunale tjenestetilbudet, om positive fine hendelser i lokalsamfunnet men også tragiske ulykker som har merket familier for livet.

Pandemi og nedstenging

Fra slutten av februar og begynnelsen av mars dukket stadig oftere ordene korona og pandemi opp i nyhetsbildet og 12.mars stengte Norge. Viruset som vi frem til da kun hadde hørt om, hadde for alvor gjort sitt inntog i landet og regjeringen innførte de strengeste tiltakene i Norge siden krigen. Fra den datoen og resten av dette rare året har det meste vært preget av pandemien.

Steinkjer organiserte veldig fort opp nødvendig kriseapparat og gjennom sterk nasjonal strategi har vi lokalt fulgt tett opp de nasjonale rådene og tiltakene.

Både i det kommunale tjenesteapparatet, hos næringslivet og i alle lag og organisasjoner har dette «kostet». Kommunalt ansatte har vist kreativitet og innsatsvilje og tilpasset seg hjemmeskole, nedstenging av institusjoner, digitale tjenesteleveranser, svært strenge restriksjoner på arbeidssteder, hjemmekontor og klare begrensninger i sosial kontakt begrunnet i smittefare overfor de svakeste. Samtidig har vi vært i konstant beredskap med tanke på å være rigget for plutselige utbrudd. Steinkjer har så langt unngått utbrudd knyttet til institusjoner eller omsorgsapparatet. Det har vært, og er fortsatt svært viktig for oss å ta godt vare på våre mest sårbare innbyggerne, både de eldste og også våre utsatte barn og unge. De som trenger at noen ser og hører dem og sikrer at ensomhet og andre utfordringer ikke får tatt for stort grep på hverdagen deres.

Steinkjersamfunnet preget

Situasjonen for næringslivet slo veldig ulikt ut, i Steinkjer som ellers i landet. Noen opplevde at mye var som før, noen opplevde økt aktivitet, men mange fikk store utfordringer. Også i næringslivet har vi opplevde stor kreativitet i forhold til å tilpasse seg en helt ny situasjon, og mange har tatt spennende grep for å sikre driften. I Steinkjer var vi raskt oppe med både å bistå utsatt næringsliv med god veiledning og også økonomisk støtte til de som fikk det mest krevende. Totalt kan det se ut som de aller fleste næringsaktører i Steinkjer «står han av». I tillegg ser vi at noe av næringslivet «blomstrer» opp og ekspanderer midt i pandemien. Dette er veldig positivt - for oss alle. men likevel er det slik at vi nå har høyere arbeidsløshet enn i et normalår, og fortsatt er mange permitterte. Vi er bekymret for hvordan dette utvikler seg utover neste år. Mange familier har en vanskelig situasjon og går en utrygg framtid i møte. Dette vil prege hele Steinkjersamfunnet.

Som innbygger har vi opplevd redusert mulighet for sosial omgang, mange måtte tenke nytt i ferien, både barn og voksne har vært kreative for å opprettholde både organisert og uorganisert aktivitet og vi har måttet vise hensyn til hverandre på en annen måte enn tidligere. Innbyggerne i Steinkjer har vært svært lojale og dette er nok også en av grunnene til at vi tross alt har vært svært skjermet for de store utbruddene med dertil hørende lokale innstramminger i tiltak/konsekvenser.

Ny ordfører og nye digitale løsninger

Kommunen er ikke bare en produsent av velferdstjenester til befolkningen. Den er også en demokratisk institusjon. De politiske møtene som var planlagt vårhalvåret måtte endres, og midt i den mest hektiske nedstengingsperioden fikk Steinkjer ny ordfører. Det ble en brå start med rask avklaring hvilke møter som måtte avholdes, og hvordan dette skulle foregå, og hva som kunne utsettes. Ordførervalget foregikk telefonisk, fordi vi ikke hadde rakk å få opp teamsløsning.

Mange fikk en bratt teknologisk læringskurve i disse ukene, både ansatte, ledere, næringsliv, innbyggere og folkevalgte. Mange verktøy vi tenkte at organisasjonen vår trengte år på opplæring i, klarte vi å ta i bruk i løpet av et par uker.

"Klapp på skulderen"

Trøndelag har vært en «grønn oase» i et ellers rødt Europa nå i høst og Steinkjer har sammen med mange trønderske kommuner vært forskånet for store utbrudd. På Innherred har vi jobbet for felles forståelse og håndtering av nasjonale retningslinjer og samarbeidet tett for å begrense smitte i regionen. Vi har håndtert mindre utbrudd forbilledlig og fram til nå har vi i Steinkjer kun hatt 43 smittetilfeller.

Vi kan alle «klappe oss på skulderen» for at situasjonen er som den er. Dette har vi alle sammen bidratt til, nettopp ved at vi lojalt har fulgt smittevernrådene og tiltakene – både de nasjonale og også når vi har vært i situasjoner hvor vi har igangsatt lokale tiltak.

Det er viktig at vi nå holder ut – vi er på oppløpet og sannsynligvis nesten i mål på denne annerledestiden.

Jul og vaksine rundt hjørnet

Vi er på vei inn i julen – en tid som betyr mye for mange, en tid for familiesammenkomster og vennelag. Det er også en tid hvor de som er alene fordi de ikke bor sammen med noen, har familie i nærheten eller fordi de mangler venner blir ekstra ensom. Vi oppfordrer alle til å tenke over om det er noen i ditt nabolag som kanskje har det slik og se om det er noe du kan gjøre, samtidig som vi alle sammen gjør en siste innsats for å slippe større utbrudd og nye innstramminger gjennom å være lojale til den nasjonale regien for jula og julefeiringen.

Vaksinen er rett rundt hjørnet og Steinkjer er i ferd med å mobilisere for gjennomføring. Dette er et svært omfattende arbeid, men det jobbes godt med planer for hvordan dette skal løses og innbyggerne oppfordres til å følge med på informasjonen som kommunen vil komme med etter hvert.

Gjør vi alt riktig framover vil vi i løpet av neste år kunne komme tilbake til normalen – vi kan klemme hverandre, samle storfamilien, slippe å gå omveier i butikken, gå på konserter, ha bursdagsfeiring med så mange vi vil, reise på hyttetur med vennegjengene, feriere i utlandet osv Vi har mye å se fram til.

Bygge videre på det vi har lært

Midt oppi det spesielle har situasjonen også vært lærerik – vi ser at vi både lokalt og nasjonalt er i stand til å kunne håndtere svært krevende ting, de aller fleste er ekstremt lojale og innretter seg slik myndighetene ber oss om, vi er omstillings- og tilpasningsdyktig, vi har blitt mer glad i både eget land og eget nærmiljø, vi har måttet definere hva som er våre nærkontakter og lært oss å sette ekstra pris på sosial omgang, vi etterspør lokal mat og opplevelser i sterkere grad enn før. Mye av dette er det viktig at vi tar med oss videre.

Kommunen har i korona-året 2020 gjort jobben vår for innbyggerne. Vi har undervist på skolene, vi har lekt i barnehagene, vi har gitt pleie og omsorg, vi har plantet blomster og vedlikeholdt parker, vi har lagt nye rør for renere vann, vi har behandlet byggesaker og bistått psykisk syke. Som arbeidsgivere for kommunens ansatte er vi stolte over alt vi får til - sammen.

Vi ønsker alle våre innbyggere en riktig fin jul og ser fram til mye fint og spennende neste år.

 

Anne Berit Lein, ordfører
Torunn Austheim, kommunedirektør