• Du kan selv velge om oppfølgingen skal foregå hos jordmor, lege eller en kombinasjon av begge. Oppfølgingen er gratis.
 • Formålet med tjenesten er å fremme barnet og den fødende kvinnens fysiske, psykiske og sosiale helse, forberedelse til fødsel, barseltid og overgangen til å bli foreldre. De fleste gravide får tilbud om 8 konsultasjoner i løpet av svangerskap, men dette tilpasses ut fra behov. Svangerskapsomsorgen bygger på Sosial- og helsedirektoratets veileder fra 2005 ”Retningslinjer for svangerskapsomsorgen”. 
 • Første konsultasjon hos jordmor er på 60 minutter, mens øvrige konsultasjoner på 30 minutter.
 • Det er et nært samarbeid mellom fastlege og jordmor.
 • Konsultasjonene skal være tilpasset den enkeltes behov og den gravide skal være med i beslutningsprosessene. Partner er også velkommen til å være med på konsultasjonene.
 • Svangerskapskonsultasjonene omfatter helseundersøkelse (kontroll av blodtrykk, måle vekst av fosteret – SF-mål, vekt, fosterlyd, urinprøve og blodprøve), veiledning, rådgiving og samtaler.
 • Tjenesten henviser direkte til svangerskapspoliklinikken ved sykehuset Levanger ved behov. Den har også et tett samarbeid med andre helsetjenester i og utenfor kommunen, som bla helsestasjonen, Forebyggende familieteam, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier, barnevern, familieambulatoriet, incestsenteret og tolketjenesten.


Jordmortjenesten tilbyr også:

 • Gravide treff
 • Omvisning i fødeavdelingen med fødselsforberedende informasjon
 • Barseltreff
 • Etter- fødselssamtaler

Til time hos jordmor tar du med:

 • Alle papirer du har fått i løpet av svangerskapet: helsekort, ulike laboratoriesvar, ultralyd ark
 • Urinprøve