Besøksadresse: Rådhuset, Kongens gate 39
Telefon: Via servicetorget på tlf 74 16 90 00 eller bruk kontaktlisten nedenfor. 

Steinkjer kommune er norges nest største landbrukskommune. 


Kontaktinformasjon for enhet landbruk:

Aasnes, Linn
linn.aasnes@steinkjer.kommune.no

Natur og miljø, vilt, innlandsfiske, verneområder,
friluftsliv, motorferdsel

917 31 011

Larsen, Trude
trude.larsen@steinkjer.kommune.no

Produksjonstilskudd, tidligpensjon, landbruksregister

917 27 588

Lillevestre, Gry
gry.lillevestre@steinkjer.kommune.no

Bygdeutvikling, driftsplanlegging, økonomisk
rådgivning

938 49 328

Rygg, Per Odd
per.odd.rygg@steinkjer,kommune.no

Skogbruk, bruk av skogfond, tilskudd til
planting og kulturtiltak (NMSK), landbruksveger

415 45 598

Stavrum, Per Erik
per.erik.stavrum@steinkjer.kommune.no 

Regionalt miljøprogram, produksjonstilskudd,
SMIL, hydroteknikk, grøfting

482 16 880

Vesterdal Langlid, Pål-Krister
Pal-Krister.V.Langlid@steinkjer.kommune.no

Landbrukssjef, konsesjon, jordlov

907 79 184