I flere år har Voksenopplæringen i Steinkjer kommune søkt om, og mottatt årlige midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), blant annet gjennom tilskuddsordningen "Jobbsjansen". 

Oppdraget fra IMDi er at tilskuddsmottaker skal gi styrkede kvalifikasjoner for varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet for innvandrere i Steinkjer og Inderøy. Kvalifiseringen gis gjennom individuelle tilpassede program, med fokus på praksis i ordinær bedrift, språkopplæring og formell kvalifisering. Jobbsjansen i Steinkjer består i dag av to ulike prosjekter og du kan lese mer om de to ulike prosjektene her.

Aktuelle kandidater søker selv om plass i kvalifiseringsprogrammet. I 2021 har vi totalt 45 plasser. 

Vi har fortsatt noen få ledige plasser i Jobbsjansen for innvandrerkvinner i høst og oppfordrer innvandrerkvinner til å søke.
Søknadsskjemaet finner du her 

For mer informasjon om målgruppe og tilskuddsordningen, se:

Bildet er fra sommeravslutningen i Jobbsjansen for innvandrerkvinner 2021.