Barneverntjenesten i Steinkjer mangler tilsynsførere.
 
Alle barn som bor i fosterheim, skal ha en tilsynsfører. Dette er lovpålagt igjennom Lov om barneverntjenester.
Tilsynsføreren skal være barnets / ungdommens talsperson, og påse at dennes livssituasjon i fosterheimen og ellers er tilfredsstillende.

Tilsynsføreren skal ha minimum 4 tilsynsbesøk pr år. Noen ganger kan det være ønskelig med flere besøk.
Etter hvert besøk, skal det skrives en rapport på et standard skjema. Tilsynsføreren får kr 200,- pr time + kjøreutgifter til- og fra fosterheimen.

Du blir kanskje ikke rik i økonomisk forstand, men du blir garantert rik på opplevelser. Som tilsynsfører, får du et innblikk i hvordan et barn / ungdom som bor i fosterheim har det. Du blir en viktig støttespiller for barnet / ungdommen, og en viktig informasjonskilde for barnevernet.
 
Hvordan tilsynsbesøk gjennomføres, vil variere. Hvis det er et lite barn, vil tilsynsføreren ha behov for informasjon og dialog med fosterforeldrene. Det vil være naturlig å gjennomføre tilsynene i fosterheimen.
 
Større barn / ungdommer, kan det være bedre å ta med ut av fosterheimen. F.eks gå en tur, gå i bassenget, gå på cafe og lignende. (utgifter i forbindelse med dette får tilsynsfører dekket). Det viktigste er at barnet / ungdommen får tillit til deg som tilsynsfører, slik at du får et reelt bilde av dennes livssituasjon.
 
Det kreves ingen formell bakgrunn for å bli tilsynsfører, men du bør ha lett for å bli kjent med folk, og ha evne til å uttrykke deg godt skriftlig. Hvis du tenker å ta på deg et oppdrag som tilsynsfører, er det viktig at dette er en oppgave du ønsker å ha mange år framover i tid. Fosterbarn skal ha tilsynsfører fram til de er 18 år.
 
Fosterbarn kan være barn /unge som har hatt det vanskelig. De har ofte mange mennesker å forholde seg til, og har opplevd brudd med mange de har hatt et mellommenneskelig forhold til. ( flyttet fra foreldre og annen familie, kanskje skiftet skole, nytt vennemiljø, skifting av saksbehandlere i barnevernet m.m) Det er derfor svært viktig at tilsynsføreren er en person som er der for barnet / ungdommen over lang tid.
 
Kontakt: 
Synes du dette høres interessant ut, ta gjerne kontakt med enhetsleder Grethe Fjellvikås på e-post grethe.fjellvikas@steinkjer.kommune.no eller tlf 74 16 90 39.