Jadarheim grendehus   Jadarheim grendehus(innvendig)

Forsamlingshus for møter og festlig lag. Leier ut til 4H pluss lokale og større lag og organisasjoner. Se vår facebookside Jadarheim Grendehus for mer detaljert informasjon om utleie.

 

Leder: Mari Sandstad Tlf: 992 55 121

Kontaktperson: Arild Sandstad, e-mail: arildsandstad@yahoo.no, tlf: 407 68 692.