For sentralkjøkken tar vi også med næringsmiddeltrygghet. I løpet av 2011 skal prosjektet sikre ISO-sertifisering av arbeidsprosessene tilknyttet disse fire tjenesteenhetene.

Hva er ISO-sertifisering:
ISO-sertifisering er en internasjonal godkjenningsordning som dokumenterer at virksomheten har et styringssystem/ledelsessystem som oppfyller alle krav som ISO-standarder setter og som sikrer at virksomheten leverer varer og/eller tjenester med den kvaliteten, miljøprestasjonene og næringsmiddeltryggheten - som er avtalt eller forespeilet kunden/brukeren. Sertifiseringen krever at virksomheten har et godkjent styringssystem som sikrer at lover, forskrifter og prosedyrer/bestemmelser og egne krav m.v er etablert og etterleves.

Hovedprosjektet vil være bemannet med en prosjektleder og en prosjektsekretær i hele prosjektperioden. Prosjektlederfunksjonen er innleid fra PLT.

For at du skal kunne følge med hva som skjer i ISO-prosjektet, vil vi med jevne mellomrom legge ut ny informasjon.