KulturKaia har avsluttet forprosjektet, og konkludert med at vi leier lokaler en periode i Kunnskapsparken, og fortsetter som et nettverk for kunst- og kulturgründere, med mål om å bli et mer permanent tilbud.

For å få dette til, og for å få økonomi i prosjektet, er vi avhengig av et visst antall gründere som blir med i nettverket. Mange av de som opprinnelig var med i nettverket har signalisert at de ønsker å fortsette, en del nye har signalisert at de ønsker seg inn.

Nå ønsker Steinkjer kommune og Steinkjer Næringsselskap å invitere åpent og bredt, slik at vi er sikker på at alle som ønsker det får en mulighet til å delta. Det vil bli skrevet individuelle avtaler med de som ønsker å være med; kr. 600,- per mnd. for kontorhotell, tilgang på møtelokaler i Kunnskapsparken og nettverket.
Ved å bli med i nettverket, får man tilgang på:
  • Et nettverk av kunst – og Kulturgründere lokalt, regionalt og nasjonalt
  • Temamøter og workshops
  • Kontorhotell og lokaler
  • Veiledning og forretningsutvikling (Steinkjer Næringsselskap, NærUng, Kunnskapsparken NT, Tindved, Trøndelag – Forskning og Utvikling m.fl.)
  • Mulighet for å bli avdeling av Tindved Kulturhage
  • KulturKaia som nettverk for kulturgründere i Inderøy, Steinkjer og Verran?
  • Spørsmål og diskusjoner rundt muligheter i nettverket.
  • Hvem ønsker å være med i nettverket?
Velkommen til et åpent møte, inviter med dem som dere tror kan ha interesse av å være med.


Arr. Steinkjer kommune/Steinkjer Næringsselskap
v/Ellen Samuelsen og Astrid Fuglesang