I forbindelse med full stenging av fylkesvei 763 fra natt til lørdag 18. juni kl. 01:30 til mandag formiddag 20. juni kl. 09:30, inviterer Bane NOR til et folkemøte tirsdag 14. juni kl. 17:30 på Grand hotell i Steinkjer.

Årsaken til stengingen er innlegging av kulvert (undergang) under vegen denne helgen og tilkjøring av masser i forkant dette.  Lokaltrafikk og personbiler dirigeres over Reinsvegen fra By gård til Fossem brua. Kjørefelt på fylkesvegen stenges etter behov ved dette totalbruddet, og trafikken dirigeres manuelt. Vogntog anbefales å velge E6. Vi vil skilte omkjøringen denne helgen.

Blålysetatene kan passere området i denne perioden ved utrykning.

På folkemøtet i forkant gis det mer informasjon om bruddhelgen samt arbeidet som gjøres. Alternativ overnatting for spesielt berørte blir gjennomgått.

Ytterligere informasjon ved prosjektleder Åge Sjømark, 91692555 eller byggeleder Arnt Tore Lustad, 90664716.