Bapp ungdomsgruppe er et tilbud til ungdom mellom 13 og 15 år, som har foreldre som er psykisk syk eller har rusrelaterte vansker. Det er foreldrenes vansker som er utgangspunktet for tilbudet, barnet/ungdommen trenger ikke å vise symptomer på vansker relatert til dette selv for å kunne delta. Det er heller ingen forutsetning at barnet/ungdommen lever i en vanskelig situasjon på det tidspunktet de skal delta, men de kan ha opplevd ting tidligere som kan være vanskelig å forstå.

 
Kurset har som mål å gi barn/ungdom en ballast, slik at de bedre kan forstå og mestre de utfordringer de stilles overfor i hverdagen.
 
Steinkjer kommune har hatt tilbud om bapp-grupper for barn mellom 8 og 12 år i 5 år. Over 40 barn har deltatt på kurs til nå. Vi kommer fortsatt til å ha tilbud om kurs for barn.
 
Til høsten vil også ungdom mellom 13 og 15 år få tilbud om bapp-kurs. Vi gleder oss til å starte opp, men vi trenger deres hjelp til å finne ungdommene som kan ha nytte av dette.
 
Kurset går over 10 onsdager, 8 ettermiddagsmøter for ungdommene og 2 foreldremøter.
 
Oppstart 16.09.
Kurssted: Rønning-gården, Kongens gt på Nordsida.
 
Kjenner du noen som kan ha nytte av kurset eller du har spørsmål om noe ang. dette, ta kontakt med :
Ragnhild Nervik tlf 94172401 eller Torunn Feragen tlf 481 54 736, Rådhuset tlf 74 16 90 00, eller send en e-post til: bapp@steinkjer.kommune.no
 
 
Med vennlig hilsen
Ragnhild Nervik og Torunn Feragen