Spesialist i onkologisk fysioterapi, May-Britt Asp ved DMS Inn-Trøndelag tilbyr gruppetrening for brystkreftopererte. Tilbudet gjelder for kvinner i Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer.

Sted: Gymsal, Egge Helsetun

Oppstart: 26. februar 2015

Tid: Torsdager 15.30 til 16.45 i 10 uker

  • Gruppetreningen vil ha en oppvarmingsdel, en treningsdel ved stasjoner og uttøyning/avspenning til slutt.
  • Kontakt din fastlege for å få fysioterapirekvisisjon.
  • Tilbudet er gratis.
  • Ønsker du å delta, ta kontakt så raskt som mulig.

Spørsmål rettes til fysioterapeut ved DMS Inn-Trøndelag, 74 16 89 20 på dagtid.

Eller send mail til: may-britt.asp@steinkjer.kommune.no.