I den opprinnelige avtalen, hvor Snåsa var med, var det tatt høyde for at to kommuner kunne gå videre med intensjonsavtalen.

Intensjonsavtalen er justert med utgangspunkt i at den skal gjelde for en sammenslåing av Verran og Steinkjer kommuner. Med få unntak består endringene i intensjonsavtalen at all tekst som omhandler Snåsa er tatt ut. De funksjoner som opprinnelig skulle legges til Snåsa blir lagt til Steinkjer, med unnta av kulturskolens ledelse som skal lokaliseres til Verran.

En annen viktig endring omhandler de ansatte. I den opprinnelige avtalen står det at "Der det vurderes som hensiktsmessig åpnes det for at ansatte kan ha kontorsted i Verran selv om de tilhører funksjoner lokalisert i Steinkjer sentrum." Her er det nå kommet inn et tillegg hvor det i en overgangsperiode også åpnes for at ansatte kan ha kontorsted i Steinkjer selv om de tilhører funksjoner lokalisert i Verran.

Ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, og ordfører i Verran,  Anders Lindstrøm, uttrykte begge stor tilfredshet med både innholdet i avtalen og samarbeidsklimaet mellom de to kommunen under dagens signering.

Sak om sammenslåing av Verran og Steinkjer kommuner vil bli behandlet i formannskapet i Steinkjer 9.juni og i kommunestyret 22.juni.

 

Her kan du lese intensjonsavtalen

 

Susanne Bratli
Rådgiver
Plan- og utredningstjenesten