Formannskapets innstilling er lagt ut og særutskrift finnes på servicetorget og på biblioteket. Budsjettet og økonomiplanen skal behandles av kommunestyret 18.desember. 

Du kan også laste ned dokumentet her.