Til alle skolestartforeldre

Kommunen endrer nå sitt system for innskriving av elever.

Det blir nå et digitalt skoleopptak basert på folkeregisteret og barnehage. Elevene blir automatisk innmeldt til nærskolen og dere foreldre får beskjed om innmeldingen via digital postkasse.

Dere må deretter inn i det nye systemet IST for å takke ja eller nei til plassen. Takker man nei, må dette begrunnes med enten flytting eller at eleven har plass på privatskole.
Elever som ønsker å bytte skolekrets kan søke om det i løsningen.

Når innmeldingen er gjort, får dere informasjon om innmeldingen med beskrivelse om hva dere skal gjøre via et brev i digital postkasse.
Dette betyr at dere ikke trenger å gjøre noe før dere får beskjed via digital postkasse.
 
Vi regner med at innmeldingen til skole vil starte opp i slutten av november.

 

Gisle Kr. Almlid-Larsen
sektorleder skole
oppvekstetaten