Dette gjelder barn født i 2014 samt barn med vedtak om utsatt eller framskutt skolestart. 

Innskrivingen av skolestartere gjøres via elektronisk skjema. Du finner skjemaet her

Barnet innskrives ved skolen i den kretsen barnet er bosatt. Oversikt over skolene finner du her.

Frist for innskriving er 1. desember. 

De som ikke har tilgang til det elektroniske skjemaet eller som ønsker hjelp til utfylling, kan få hjelp av barnehagene, servicetorget på rådhuset eller biblioteket på Dampsaga. 

Den enkelte skole vil gi nærmere informasjon om skolens opplegg til barnet og de foresatte etter at innskrivingen er ferdig.  

 
Oppvekstsjefen