Renovasjon Steinkjer tar imot små fritidsbåter ved Tranamarka gjenvinningsstasjon. Det tas ikke imot båter ved gjenvinningsstasjonene i Snåsa og Verran. Båter fra Snåsa og Verran kan også leveres på Tranamarka.

Med små fritidsbåter menes båter uten motor med skroglengde under 15 fot (4,57 meter).

Kajakker, kanoer og liknende farkoster inngår også i ordningen.

 

Oversikt over mottak som tar imot større båter enn 15 fot finnes på siden sortere.no.


Når båten leveres til gjenvinningsstasjonen, må man ha med seg skjema for bekreftelse av levert fritidsbåt. Skjemaet skal attesteres av våre ansatte. Last ned skjemaet her. Dette skjemaet skal følge din søknad om refusjon fra Miljødirektoratet.

 

Det må leveres ett skjema pr. båt. Skjemaet skal legges ved søknad om refusjon. Man søker om refusjon på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter

Søknader uten vedlagt skjema, eller med ufullstendig utfylt skjema, vil ikke bli behandlet. Du kan lese mer om ordningen her.

 

Fakta: 

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, i tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog. 

De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. 

I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Kilde: Miljødirektoratet.