Kommunen vedtok i desember 2017 ny innkjøpspolitikk og anskaffelsesstrategi som er gjeldende fra 2018.

Satsing på miljø og samfunnsansvar er viktig, og vi skal via vår innkjøpsrolle være med og løfte miljøambisjonene på vegne av innbyggerne, påvirke til grønn næringsutvikling og oppfyllelse av lokale energi, klima – og miljømål.

Det vil bli rettet en ekstra innsats mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Gjennom innsatsen skal vi så langt det er mulig hindre at de useriøse og kriminelle aktørene får tilgang til kontraktene.

Fra 01.01.2018 bruker kommunen Mercell som leverandør av konkurransegjennomføringsverktøy. Alle våre anbud og prisforespørsler blir sendt elektronisk via www.mercell.no.

Anskaffelsene i Steinkjer kommune skal bidra til best mulig verdiskaping og tjenesteyting til lavest mulig ressursbruk; skaper mer - med mindre antall hender - mer effektivt.

Her finner du oversikt over Steinkjer kommunes avtaler.

Kontaktinformasjon:
Innkjøpsleder Hilde Melhus, tlf 454 62 609, hilde.melhus@steinkjer.kommune.no


Innkjøpsreglement

Anskaffelsesprotokoll
Maler:

Lover og forskrifter:
Utlyste anbud