Kommunene i Innherred Steinkjer, Snåsa, Inderøy Verdal og Levanger, samarbeider både administrativt og politisk.

Politisk samarbeider vi gjennom Innherred regionråd..

 

Møteinnkallinger og referat finnes her.