Kommunene i Innherred, Steinkjer, Snåsa, Inderøy Verdal og Levanger, samarbeider både administrativt og politisk.

Politisk samarbeider vi gjennom Innherred regionråd (Innherred interkommunalt politisk råd)..

 

Les mer på Innherred regionråds nettside.