Innherred Innkjøp vil ha en desentralisert struktur, men daglig leder vil ha fast kontorsted på Inderøy Rådhus.

Fra 07.01. er Hilde Melhus (tidligere innkjøpsleder i Steinkjer kommune) ansatt som daglig leder. Det interkommunale samarbeidet er organisert som et §27 samarbeid, og har et styre som består av rådmennene i deltakerkommunene. Rådmannen i Inderøy er for tiden styreleder.

Formålet med samarbeidet er å gjennomføre rasjonelle, forsvarlige og effektive anskaffelser på vegne av kommunene.

Innherred Innkjøp vil i løpet av 2019 utarbeide en felles innkjøpsstrategi. Den skal bli et strategisk verktøy for kommunene, og bidra til at kommunene skal kunne nå sine mål om kostnadseffektiv tjenesteyting. 

Et av fokusområdene vil være å få en avtaledekning som er svært høy. Innherred Innkjøp vil derfor kartlegge hvilke områder som mangler rammeavtaler innenfor de ulike avdelingene/sektorene i løpet av den nærmeste tiden.

Avtalelojalitet vil være et av de andre fokusområdene. Lett tilgang til avtalene og enkle rutiner for bestilling av avtaleprodukter vil bli vesentlig. Marit Wangberg (tidligere ansatt i innkjøpsavdeling i Levanger/Verdal) vil fortsatt være sentral her, og ha ansvar for ehandel og kontraktsoppfølging.

Pr i dag er det 2 ressurser ansatt i Innherred Innkjøp, men vi har som mål å ha på plass 2 ressurser til innen 01.05. I denne sammenhengen holder vi på med en rekrutteringsprosess, som vi forventer å avslutte ultimo januar.

Vi har opprettet en felles epostadresse som alle ansatte vil ha tilgang til. Oppfordrer til at alle spørsmål og henvendelser sendes dit;  innherredinnkjop@inderoy.kommune.no

Kontaktinfo daglig leder: Hilde Melhus, hilde.melhus@inderoy.kommune.no, tlf 454 62 609