De får en score på 5,1 av 6 mulige på påstanden "Jeg opplever at jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV kontoret". Videre var det gode score på at de får den informasjonen og service de trenger, at rettighetene deres er ivaretatt og saken kan fremlegges uforstyrret.

Dette viser at det jobbes målrettet og at fokuset er på hvordan brukerne møtes og NAV gleder seg over gode tilbakemeldinger!

Vedlegger resultatet fra brukerundersøkelsen.

 

May Beate Haugan
Thjenesteområdeleder
NAV-Inn-Trøndelag