Minsak - Nettportal for innbyggerinitiativ

Logo for MinSak.noKommunal- og regionaldepartementet (KRD) har lansert en ny versjon av minsak.no som er en nettportal som vil gjøre det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk. Den nye versjonen er mobiltilpasset.

KMD ønsker med portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyggernes muligheter til komme fram med saker i lokalsamfunnet som de mener kommunen eller fylkeskommunen bør ta fatt i.

Innbyggerforslag er lovfestet i kommunelovens §39a.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uttaler følgende i en pressemelding (19.01.17).

Til nettsiden minsak.no

Dialog med gruppelederne for de politiske partiene

Dersom du har innspill eller spørsmål til politikerne, kan disse sendes til gruppelederne for de enkelte partiene. Her finner du oversikt over dem og deres e-mailadresser.

Sp:  Bjørn Ludvik Bergsmo,  bjorn.ludvig.bergsmo@steinkjer.kommune.no

Ap: Gunnar Thorsen, gunnar.thorsen@steinkjer.kommune.no

SV:  Gjertrud Holand, gjertrud.holand@steinkjer.kommune.no

V:  Andre Skjelstad, andre.skjelstad@steinkjer.kommune.no 

H:  Christine Agdestein, christine.agdestein@steinkjer.kommune.no

FrP:  Tore Kristianen, tore.kristiansen@steinkjer.kommune.no

MDG: Ingemar Moen. ingemar.moen@steinkjer.kommune.no

Rødt: Håvard Krogstad-Wiborg, havard.krogstad-wiborg@steinkjer.kommune.no

Uavhengige: Morten Resve  morten.resve@steinkjer.kommune.no


(oppdatert februar 2022)

Åpen spørretime i kommunestyremøtene

Innbyggerne i kommunen kan sende inn spørsmål som de kan stille i kommunestyremøte.

I reglementet for kommunestyret står det følgende angående åpen spørretime for andre enn kommunestyrets medlemmer: 

  1. Når kommunestyret er satt, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretime i møtesalen.

  2. Alle personer bosatt i Steinkjer kan stille spørsmål. Det vil ikke bli behandlet spørsmål som er satt opp til behandling på samme møtes sakskart.

  3. Spørsmålet skal gjelde kommunale forhold.

  4. Spørsmålet skal være skriftlig innlevert til ordføreren to dager før kommunestyremøte.

  5. Ordføreren avgjør hvem som skal gi et svar i møtet, og det kan gis adgang til to korte replikker mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet.


Meld inn et spørsmål her