På bildet: daglig leder Freddy Hoff, Saxvik og innkjøpsleder Birger Asphaug

Avtalen gjelder for 4 år  og har en totalverdi på ca 20 – 30 mill  kr. Oppdragsgiver mottok 4 tilbud. Konkurransen ble avgjort etter følgende kriterier: totalpris, produktkvalitet, levering og service, produktspekter.