Bygget er delt inn i 4 hoveddeler og her er en skisse med forklaringer:

Skisse

Del A1: Sivilforsvaret vil ha sin virksomhet i de 2 første etasjene.

Del A2: Brannvesenet Midt IKS ha de 2 første etasjene.

  • Felles for disse to er at de vil ha verksted/lager og garasjer i 1 etasje
    Den administrative delen til Siviforsvaret og Brannvesenet Midt IKS vil være i 2.etasje.
  • Brannvesenet Midt IKS skal ha døgnbemanning og har derfor 5 hybler med tilhørende stue/kjøkken etc. i 2.etasje.

Del B: I 1.etasje vil legevakten ha sitt tilhold, i 2 etasje finner du et legekontor samt felles kantine for hele bygget.

Del C: I 1. etasje har ambulansetjenesten parkering for opptil 4 ambulanser med tilhørende servicefunksjoner.
           I 2. etasje har ambulanse 5 hybler til døgnbemanning med stue/opphold.

3. etasje: Del A1 og A2: Her vil det interkommunale barnevernet for Steinkjer og Inderøy ha sitt tilhold.
                Del B: Familiens Hus og fellesarealer for barnevern, PPT, tjenester i Barn og familie, BUP m.fl. 
                Del C: Kontorlokaler for enhet Barn og familie.

4. etasje: DMS med funksjoner som dialyse og røntgen.

5. etasje: Rehabiliteringstjenesten  

6. etasje: Tekniske rom.

Del D: Inneholder en Carport og avfallshandtering

Ønsker du å se mer informasjon som nøkkeltall, flere typer skisser, hvem som er
entreprenører mm, så ta en titt på Steinkjerbygg AS sin nettside.

Egil Lervik

Her ser vi prosjektleder Egil Lervik  i Steinkjerbygg AS som stod for en flott omvisning i hele bygget.
Han fortalte at framdriften går greit og at brannvesenet blir de første til å ta i bruk sine nye lokaler rett etter ferietiden.

Helse- og beredskapshuset
Øverst i bildet under krana vil hovedinngangen være.

Helse- og beredskapshuset

Brannvesenet får hele 6 garasjeporter, og pga døgnbemanning vil de i 2.etg. ha kontorer, hybler, stue og kjøkken. Helt til venstre vil sivilforsvaret ha sin virksomhet i de to første etasjene.

Helse- og beredskapshusetPortene rett fram er for ambulansene. Her blir det plass til 4 ambulanser og i 2.et. har de 5 hybler pga døgnbemanning samt stue/oppholdsrom. 
Ganske høyt oppe ser vi flere personer som murer opp veggen stein for stein. 

Helse- olg beredskapshuset

Her ser vi en kontorfløy som begynner å ta form.

Hovedtrappa inne

Dette er trappa som går opp fra hovedinngangen som vi ser ved søylen.

Egil Lervik ser på utsikten

Det blir mange fine verandaer og her er utsikten fra den i 5.et.

Helse- og beredskapshuset

Dette blir en del av utsikten fra den felles kantinen for hele bygget. Her blir det også mulighet å gå ut på en veranda og se utover fjorden lenger til høyre.