I desember sender Steinkjer kommune en inkluderingsstrategi ut på høring.

Strategien har bred involvering. Det er nedsatt en gruppe med folkevalgte og noen fra administrasjonen. I tillegg er råd og utvalg involvert. Og i dag gjennomførte ordfører Anne Berit Lein, som styrer arbeidet, et innspillsmøte med nøkkelpersoner for å få ytterligere innspill i retningsvalget. Bildet er tatt fra møtet som gikk digitalt via Teams.

I møtet med nøkkelpersonene ble det enighet om å fortsette samarbeidet, og de vil fra nå av være inkluderingsnettverket Åpen, lys og glad.
Det vil bli jobbet mot konkrete tiltak, som det kom forslag om å komme i gang med allerede nå.

Formannskapet skal ta stilling til om inkluderingsstrategien skal sendes på høring 17.12.