Formålet med tilsynet var å:

  • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
  • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven § 15)
  • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov § 2-2)

Konklusjon fra tilsynet:

Kommunal beredskap

Ingen avvik eller merknader:

  1. Kommunen har en Helhetlig ROS-analyse som tilfredsstiller sivilbeskyttelsesloven § 14
  2. Kommunens beredskapsplan dekker sivilbeskyttelsesloven § 15

Helsemessig og sosial beredskap

Ingen lovbrudd eller merknader for det som gjelder helsemessig og sosial beredskap.

Rapporten fra tilsynet finner du her

Kontaktpersoner:

Kommunal beredskapsplikt: beredskapskoordinator Per Morten Bjørgum, tlf 470 28 400

Helsemessig og sosial beredskap: kommuneoverlege Sunniva Rognerud, tlf 415 83 666