Sentrum med Samfunnshuset (600p)_cropped_374x181

Infosenteret for seniorer informerer

Onsdag 30. okt. kl.11.00 er det åpent foredrag om "Velferdsteknologi" v/ Eli Ringseth på Steinkjer Aktivitetssenter, Samfunnshuset.Kaffesalg. Velkommen.