Statens vegvesen arbeider med kommunedelplaner og konsekvensutredning for ny E6 fra Åsen nord (Ronglan) til Mære. Planarbeidet berører kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer.

Siden oppstarten av planarbeidet i april 2016, har vi forbedret alternativene. Resultatet av denne forbedringen er fire alternative linjer for ny E6 samlet i en

«Optimaliseringsrapport». Rapporten er lagt ut på Statens vegvesen sin nett- side www.vegvesen.no/Europaveg/e6innherred

 Vi har nå gjennomført en konsekvensutredning av de fire alternativene for ny E6. Vi ønsker å presentere resultatene fra utredningen, oggi en foreløpig anbefaling av alternativ.

 

Vi holder derfor åpne informasjonsmøter i alle fire kommuner:

Mære landbruksskole:                       22.mai

Røra samfunnshus:                           30.mai

Verdal videregående skole:                 6.juni

Nord universitet (bygg C) Levanger:    7.juni


Møtene starter kl. 1900, og vi ønsker alle velkommen.


Statens Vegvesen