Målet er at alle i Trøndelag får tilgang til attraktive turmuligheter i nærheten av bosted eller oppholdssted.

Lag og organisasjoner kan søke støtte til skilt og informasjonstavler, etter ny mal jfr. www.merkehandboka.no.

Formålet er å legge til rette for gode naturopplevelser og økt trivsel. I tillegg til mere hverdagsaktivitet og helsegevinst. Godt skiltede løyper er tenkt å komme både lokalbefolkning og turister til gode, slik at dette også bidrar til en mer attraktiv region.
 
Midlene som lyses ut er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Trøndelag Reiseliv og Forum for Natur og friluftsliv er aktive partnere. Til sammen er det satt av kr 8,0 mill. til formålet i 2013.

Søknadsfrist: 1.juli 2013 (ny frist høst 2013/vinter 2014)
 

Kontakt:
Thor Brandt, Nord-Trøndelag fylkeskommune, thor.brandt@ntfk.no, tlf 99 54 24 52

For mer informasjon og skjema: 
- Informasjon om ordningen
Søknadsskjema.docx
- Søknadsskjema.pdf