Fjernundervisning
Alle skoler fortsetter å levere fjernundervisning så lenge de er stengt. Fjernundervisningen foregår litt ulikt fra skole til skole, blant annet fordi skolene har ulikt ståsted i forhold til digitale hjelpemidler.

Felles er at alle gjør det beste de kan for å gi elevene så god opplæring som mulig, med de hjelpemidlene de har tilgjengelig. Jeg ser at det foregår et fantastisk omfattende og godt arbeid med utvikling av ny undervisning og oppgaver, og at skolenes ansatte virkelig har utforsket mulighetsrommet i fjernundervisningen. I tillegg foregår det mye deling og samarbeid mellom skoler og lærere. For å sikre best mulig oppfølging for hver enkelt elev vil skolen, flere ganger i uken, ha direkte kontakt med alle elever per telefon eller videomøte.

Skolene vil også dreie undervisningen mot mer opplæring i nytt stoff, dette for å sikre fremdriften i læringen. Så det vil være viktig med god kontakt med kontaktlærer/faglærer.

Tips til foreldre før oppstart:

  • Hold normal dagsrytme. Skill mellom skoledag, helg og fritid.
  • Sørg for at barnet ditt har kontakt med skolen og andre elever
  • Forbered barnet på at skolene starter med å snakke positivt om skolen
  • Fysisk aktivitet og frisk luft er som vanlig lurt
  • Følg med på myndighetenes råd og beskjed om når skolene åpner.

Forberede oppstart av skoler
Vi ser fram til oppstart igjen så snart det tillates å åpne skolene. Dette vil forberedes godt på hver enkelt skole. Det er viktig for oss at alle ansatte og elever skal ha det trygt og godt på skolen. Det blir viktig å redusere smittefaren, så her jobber vi tett med kommuneoverlegen, renhold og ansatte for å gi den nødvendige trygghet.
Elevene må også forberedes på oppstart, så vi kommer med noen tips i egen kolonne.
Regjeringen varslet i pressekonferansen tirsdag 24.03.20 at det ville komme mer informasjon og videreføring av tiltak  08.44.20.

Tilbud på skolen
Enkelte elever har tilbud om å være på skolen. Dette er elever som har to foreldre i samfunnskritiske yrker og elever med særskilte behov. Hver enkelt skole tilrettelegger for dette og ved behov for tilbud på skolen tar man kontakt med rektor. Tilbudet gis innenfor myndighetenes anbefalinger i forhold til smittevern.

Bekymring
Er dere bekymret for barnet deres eller trenger dere råd så ta kontakt med kontaktlærer eller skolehelsetjenesten som kan bistå.
Vi oppfordrer også til å følge med på hva barna gjør på nettet, og snakk gjerne med dem om det.
Dere kan også kontakte både lokale og sentrale personer med helsefaglig bakgrunn. Se mer kontakinformasjon her.

Skolehelsetjeneste
I forbindelse med koronapandemien er helsesykepleierne i skolehelsetjenesten omdisponert til andre oppgaver. Dersom det er henvendelser vedrørende korona kan disse rettes til følgende telefonnummer: 98 24 40 28 / 98 24 40 39. Det er også en egen koronamail: korona@steinkjer.kommune.no
Det er også mulig å kontakte skolens helsesykepleier. Får dere ikke svar, så ringes dere opp igjen.

Eksamen avlyst
Eksamen for 10.trinnet er avlyst. Elevene får likevel vitnemål basert på standpunktkarakterer.

Flotte foreldre
Til slutt vil vi berømme dere foreldre som står på og bistår barna i læringen. Dere er med på å gjøre en viktig jobb, og har nå en unik mulighet til å følge opp deres barns skolegang. VI opplever at dere er på og engasjert i undervisningen og det er veldig bra.
Så en stor takk til dere.

Nyttige linker:


På vegne av Steinkjerskolen
Gisle Almlid-Larsen
Sektorleder