Det er etablert en hjemmeside som nå er under utarbeidelse og her vil det legges ut fortløpende informasjon. Adressen til siden er: http://www.ntfk.no/rasinfo/