Formålet med adresser og skilt er at de skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til.

Adresseprosjektet er gjennomført, og alle boliger og hytter i kommunen er tildelt vegadresse eller områdeadresse. Det gjenstår fremdeles oppsetting av en god del vegnavnskilt.