Etter at det 13.03 ble åpnet for at alle politiske møter nå kan gjennomføres som fjernmøter besluttet gruppelederne i samråd med ordfører at de tre møtene det er innkalt til 16. og 19.03 skal være telefonmøter.  Vi gjør det vi kan for å få til at møtene kan ses, leses og høres på de vanlige kanalene vi bruker.

Saksdokumentene kan leses ved å trykke på ønsket møte under, og møtene kan følges direkte på oppgitt tidspunkt via denne linken:  https://steinkjer.kommunetv.no/no/broadcast/102.